0396.999.690

Home / Cáp Quang Sinh viên

Cáp Quang Sinh viên

Bảng Giá Cáp Quang Dành Cho Sinh Viên

tick-hotline Trả cước hàng tháng: KH đóng chi phí hòa mạng ban đầu, riêng gói F6 không áp dụng hình thức trả sau.

tick-hotline Trả cước 6 tháng: Quý khách đóng tiền cước của 6 tháng được miễn phí 1 tháng cước sử dụng thứ 7; khuyến mãi 100% chi phí hòa mạng.

tick-hotline Trả cước 12 tháng: Quý khách đóng tiền cước của 12 tháng được miễn phí 2 tháng cước 13 & 14. Khuyến mãi 100% chi phí ban đầu (riêng gói F3,F2 sẽ được miễn phí 3 tháng cước 13,14 & 15).